Jméno: Zde chci vidět kompletní jméno vaší postavy včetně příjmení. Je mi jedno jestli bude mít vaše postava jméno japonské, britské, české nebo svahilské, pokud nebude vulgární a bude dávat smysl.

Přezdívka: Může, ale nemusí být.

Věk: 16-18

Výška: Přibližná výška vaší postavy, prosím v centimetrech.

Váha: Přibližná váha vaší postavy, prosím v kilogramech.

Pohlaví:

Rodina: Něco málo o rodině.

Povaha: Popis povahy vaší postavy. Rozepsat se.

Fobie: Můžou, ale nemusí být.

Co postavá má, čí nemá ráda: Může, ale nemusí být.

Vzhled: Popis vzhledu vaší postavy.Běhěm školy na sobě máte školní uniformu. Mimo školu: stačí napsat, jaký styl postava nosí.

Skupina: Skupina ke které patříte. Nechat prázdné

Statistiky postavy

Nebo též její atributy jsou neměnné charakteristiky postavy, které ukazují rozdělení jejích dovedností v rámci její úrovně. Nejedná se tedy o žádné pevně stanovené limity jejich dovedností nýbrž jen čísla, která reprezentují její nadání pro danou činnost v rámci úrovně postavy.

Fyzické atributy

(Každý atribut může mít hodnotu od 1-6 s maximálním součtem hodnot ve třech atributech 11)

Síla: Jedná se o souhrn základních bojových charakteristik postavy, udávající, jak dobrá bude v přímém boji. Kromě fyzické síly sem patří i odolnost, výdrž, reflexy postavy atd.

Inteligence: Udává, jak je postava schopná rychle se orientovat a fungovat v mentální rovině. Jak rychle dokáže vymyslet řešení problému nebo jak dobré budou její strategie.

Obratnost: Jedná se o flexibilitu vaší postavy. Také sem patří i zručnost se zbraněmi.

Duševní atributy

(Každý atribut může mít hodnotu od 1-6 s maximálním součtem hodnot ve třech atributech 11)

Odhodlanost: Udává základní úroveň síly přesvědčení, duševní vytrvalosti a zarputilosti vaší postavy.

Smysly: Udávají pozornost vaší postavy k detailům, její schopnost všímat si drobností, nacházet pasti atd.

Charisma: Schopnost vaší postavy působit na ostatní, velet jim, povzbuzovat je atd.

Cesta: Zde si zvolíte, jakou cestou půjdete a podle toho se bude odvíjet život vaší postavy.

Úroveň postavy:

všechny postavy začínají na E-rank úrovni


Zkušenosti:

Současné zkušenosti/Počet potřebný pro přestup

Body za reputaci:

Současné body/Potřebný počet pro přestup

Titul: ze začátku nechat prázdné

Bojové informace

Bojové styly:

Sem patří seznam a popis bojových stylů jaké vaše postava používá. Bojový styl může být kupříkladu karate, jujutsu, kickbox nebo váš originální bojový styl, který který jste se naučili a pojmenovali. Bojových stylů může mít postava teoreticky kolik chce. Ovšem naučení se nového během hry je poměrně obtížná záležitost, která vyžadující trénink a poplatek 1 000,-

Normální zbraně:

  • Sem patří seznam a popis normálních zbraní, která má vaše postava u sebe, jako jsou například zbraně na trénink, upravené tužky, boxery.... Každá postava může mít maximálně tři zbraně.

Pokročilé zbraně:

  • Sem patří seznam a popis pokročilých zbraní, tedy zbraní které nejsou napodobeniny, jako jsou například katany, vrhací jehlice.... Postavy ze začátku nemají žádnou Pokročilou zbraň.

Mistrovské zbraně:

  • Seznam a popis zbraní mistrovské úrovně jako jsou prokleté, či požehnané zbraně, které v sobě ukrývají určitou schopnost. Postavy ze začátku nemůžou mít žádné zbraně na této úrovni ale mohou je získat během hry.

Non-Weapon Items:

  • Seznam dalších předmětů ve vlastnictví vaší postavy, které nejsou zbraně.Yuuki (odvaha)

Jméno: Jméno vašeho Yuuki

Typ: Do jaké kategorie vaše Yuuki patří

Popis: Popis schopnosti vašeho Yuuki, kromě síly tu chci vidět i jeho slabinu.


Techniky:

Zde má být seznam a popis vašich jednotlivých technik. Technika je druh okamžité schopnosti, kterou vaše postava normálně používá, popřípadě chvaty. Taktéž sem patří techniky Yuuki nebo techniky se zbraněmi. Ze začátku by tyto techniky měli být v možnostech běžných lidí. Postava na E-rank může mít maximálně 5 technik. Na D-rank 10 technik, na C-rank 15 technik, na B-rank 25 technik na A-rank 30 technik a na S-rank 35 technik. Cena naučení se jednotlivých technik je:


Pokročilé schopnosti:

Zatím nechat prázdné

Jedná se o speciální schopnosti, které může postava použít v případě že se potřebuje posílit v boji s nepřáteli. Díky jejich síle je extrémně obtížné je třeba jen probudit. Síla schopnosti je závislá na úrovni postavy.


Historie postavy

Cíl postavy: Důvod, proč je zrovna na této škole

Historie: Historie vaší postavy.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.