FANDOMNa Ageze je spousta lidí a učitelů. Každý z nich prožívá svůj příběh a svými činy nevědomky ovlivňují i činy ostatních. Každý ze studentů má své sny a cíle, ale jedno mají společné. Chuť přežít.

Ageha není jen plná šprtů, kteří se denně učí, aby vystudovali a stali se někým slavným. Ageha je také plná delikventů, kteří vše řeší jen hrubou silou. To však neznamená, že delikventi jsou ti špatní a šprti ti hodní. Obě skupiny se dokážou orientovat v boji, jen jedni používají mozek a druzí svaly.Hráči mají možnost informace o své postavě na Wiki. Bude to stejné, jako s npc. Můžou zveřejnit historii, rodinu techniky... Ano, můžou tohle není povinné a je jen na nich, co zveřejní o své postavě.

Hráči

  • Otonashi Naoi
  • Leif Johansson
  • Mito Koumon
  • Michal Tempest
  • Shirohane Akiko
  • Kinjiro Takashi


Pokud tři a více hráčů potká nové npc, npc se ještě tentýž den objeví na wiki. V opačném případě se objeví na wiki až po dvou týdnech.

Informace o npc jsou velmi strohé, neboť o daném npc skoro nic nevíte. Postupem času se budu doplňovat další informace, či minulost.

Studenti

Prváci


Druháci


Třeťáci

Učitelé


Ostatní

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.