FANDOM


Nebo též její atributy jsou neměnné charakteristiky postavy, které ukazují rozdělení jejích dovedností v rámci její úrovně. Nejedná se tedy o žádné pevně stanovené limity jejich dovedností nýbrž jen čísla, která reprezentují její nadání pro danou činnost v rámci úrovně postavy.


Význam úrovní

1: Ubohý, bez praxe, hloupý, slabý nebo neschopný. Postava je na naprostém dnu v dané oblasti, co se její úrovně týče

2: Podprůměr, výsledek příležitostné snahy či tréninku. Postava je v dané oblasti podprůměrná co se její úrovně týče

3: Dobrý, pravidelná běžná praxe nebo trénink, popřípadě slušný talent darovaný přírodou. Postava ve své úrovni patří v dané oblasti k průměru

4: Výjimečný, velmi vzácný talent, nebo častá pravidelná činnost či trénink ovlivňující daný atribut. V dané úrovni patří ve své oblasti k velice dobře trénované nebo nadané elitě

5: Mimořádný vrchol lidských možností. Postava s touto úrovní dané vlastnosti patří v rámci své úrovně k absolutní špičce v oboru

6: Absolutní vrchol, překonávající lidské možnosti. Taková schopnost je mezi nimi zázrak, kterým příroda obdaruje jednoho ze sta tisíc, ne-li milionů, nebo znamená každodenní činnost či trénink po mnoho let. Postava s touto úrovní atributu se pohybuje na hranici mezi možnostmi své úrovně a úrovní následující. V dané oblasti v rámci své úrovně patří k pár výjimečným jedincům, popřípadě k nejslabším z vyšší úrovně

Cesta

Cesta delikventa: Jak již název napovídá, jedná se se o cestu, kde postava k boji využívá své svaly. Oproti Cestě šprta tato cesta získává rychleji Body za reputaci. Také náročný trénink trvá o polovinu kratší dobu. Postavy tohoto typu nemůžou mít inteligenci větší než 2.

Cesta šprta: Oproti cestě delikventa, která se spoléhá na svaly, Cesta šprta se spoléhá na svůj mozek. Díky složitým výpočtům a kalkulacím, může postava snadno určit kudy povede nepřítel útok a díky tomu se mu snadno vyhnout (proto jsou šprti velmi obratní). Postava však získává rychleji zkušenosti než Cesta delikventa. Postava tohoto typu nemůže mít sílu větší než 2.

Kdykoliv šprt sleduje nějaký souboj, má v dalším souboji větší šanci se vyhnout útoku, popřípadě zareagovat dřív, než protivník. Proto nemusí útok prožít na vlastní kůži. Šance na vyhnutí značí inteligence a levelu postavy ale i smysly. Proto při obraně stačí napsat něco ve smyslu, že pomocí vzorců, který sestavil po shlédnutí souboje s afrem, dokáže dostatečně rychle reagovat na útoky mířené na žebra, bradu... Tohle neplatí pro speciální útoky. Když je odkouká, tak má jen poloviční šanci se mu pomocí vzorů vyhnout (neplatí pro postavy s C-rankem a 6 int/ B- rankem a 5 int / A-rankem a 4 int/ S-rank) Speciální útok musí zažít na vlastní kůži, pak teprve může sestavit vzorec pro obranu.

Úrovně postavy

Níže je uveden přehled Úrovní, jakých vaše postava může dosáhnout. Úroveň udává, jak moc se vaše postava vyvinula v rámci jejího osobního potenciálu, což znamená, že pro různé postavy znamená jejich Úroveň různé věci. Například, šprt bude schopen na C-rank získat lepší hodnocení v testu než na D-rank a osoba zaměřená na využívání různých zbraní bude zase lepší v jejich používání.

'E-class: Úroveň běžných lidí, na které je „každý venkovský Jouda“. Jejich Vlastnosti jsou na úrovni průměrných smrtelníků, stejně jako jejich běžné techniky. Vybaveni mohou mít složené ze zbraní na trénink (bokken, dřevěná hůl, popřípadě nějaký oyčejný boxer), popřípadě upravené školní pomůcky (speciálně oškrabané obyčejné tužky, zbroučené pravítko, vyztužená kniha...)

D-class: Toto je úroveň za možnostmi normálních lidí, spojená s dostatkem zkušeností, který jim umožňuje přežít v potencionálně nebezpečných situacích. Patří sem lidské schopnosti na jejich vrcholu, ovšem takové, které stále ještě nepřekonali hodnotu nadlidských vlastností.

C-class: C-class postavy toho už ovládají víc a jsou lépe připraveny na situace, zahrnující nebezpečí. Tyto postavy jsou obvykle brány za delikventa, který je postrachem pro obyčejné studenty a jsou schopni díky svým schopnostem bojovat i proti druhákům, Co se schopností týče, patří sem základní nadlidské vlastnosti, jako je inteligence na úrovni geniálního šíleného vědce, schopnost vydržet zranění, která by byla jinak život ohrožující, schopnost vyhrát závod se závodním koněm.

B-class: Postavy na B-class jsou ještě více vyvinutá a jsou obecně velmi dobře známé pro jejich schopnosti, ať už bojové nebo jejich znalosti. Obecně platí, že se jedná o jedince, kteří byli v mnoha bojích nebo těžkých situacích a naučili se o sobě mnohem víc než obyčejný člověk. Tyto postavy často zažili těžké časy a nutnost přijmout porážku, která jim ukázala jejich slabiny a umožnila pokračovat na cestě k zesílení. Patří sem například udělat jakýkoliv test na 90b, charisma a vliv potřebný k vedení gangu nebo schopnost sám porazit několik delikventů najednou. Co se technických vylepšení týče, dají se zde najít různé nadpřirozeně vypadající schopnosti.

A-class: Postavy na A-rank jsou mocní delikventi a obvykle velmi dobře známé osoby po celé škole díky svým schopnostem. Obvykle jsou velmi dobře obeznámeni se svými schopnostmi a nerozsypou se v případě, že jsou postaveni před těžkou volbu. Jejich akce obvykle mají za následek, že schopnější delikventi přejdou rychle do stavu pohotovosti. Patří sem schopnosti sám o sobě porazit dvě třídy plné delikventů, inteligence na úrovni superpočítače.

S-class: Postavy na této úrovni jsou na nejvyšším bodě vývoje. Obvykle jsou to nejmocnější nebo nejschopnější lidé v jejich oblasti specializace. Patří sem lidé se schopnostmi zničit školní budovu, přeplavat moře, popřípadě vynalézat mechanismy za hranicemi lidské představivosti.


Zkušenosti

Zde se nachází množství zkušeností, potřebných k přestupu na novou úroveň. Zkušenosti vám budou přidělovány PJ.

D-class:' 100zk

C-class: 500zk

B-class: 1 500zk

A-class: 3 000zk

S-class: 6 000zk

Techniky

Zde má být seznam a popis vašich jednotlivých technik. Technika je druh okamžité schopnosti, kterou vaše postava normálně používá, popřípadě chvaty. Taktéž sem patří techniky Yuuki nebo techniky se zbraněmi. Ze začátku by tyto techniky měli být v možnostech běžných lidí. Postava na E-rank může mít maximálně 5 technik. Na D-rank 10 technik, na C-rank 15 technik, na B-rank 25 technik na A-rank 30 technik a na S-rank 35 technik. Cena naučení se jednotlivých technik je:

6. Technika: 300,-

7. Technika: 350,-

8. Technika: 500,-

9. Technika: 550,-

10. Technika: 700,-

11. Technika: 750,-

12. Technika: 900,.

13. Technika: 950,

14. Technika: 1500,-

15. Technika: 1700,-

16-29. Technika: 2000,- za každou

30-40. Technika: 3000,- za každou.

Tato cena představuje cenu rozbitých věcí a tréninkového vybavení potřebného pro vytvoření dané techniky a během učení vám ji PJ ztrhne automaticky z vašeho konta.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.