Z každého předmětu studenty očekává jedna písemka měsíčně.

Hráč za každý test může získat zkušenosti a peníze, pokud dosáhne určitého počtu bodů a učitel neodhalí žádné taháky.


100 - 98 97 - 95 94 - 90 89 - 00
E-rank 10zk/1000,- 7zk/700,- 4zk/400,- 0zk/0,-
D-rank 20zk/2000,- 14zk/1400,- 8zk/800,- 0zk/0,-
C-rank 40zk/4000,- 28zk/2800,- 16zk/1600,- 0zk/0,-
B-rank 80zk/8000,- 56zk/5600,- 32zk/3200,- 0zk/0,-
A-rank 160zk/16000,- 112zk/11200,- 64zk/6400,- 0zk/0,-
S-rank 32000,- 22400,- 12800,- 0,-

Tabulka je čistě orientační, poslední slovo má vždy Pj.

Hráč za každý test může získat zkušenosti a peníze, pokud dosáhne určitého počtu bodů a učitel neodhalí žádné taháky.

E-rank:

Ti co se učí:


Inteligence 1 = 00-100


Inteligence 2 = 15-100


nteligence 3 = 35-100


Inteligence 4 = 55-100


Inteligence 5 75-100


Inteligence 6 85-100


Normální:


Inteligence 1 = 00-94


Inteligence 2 = 15-95


Inteligence 3 = 30-96


Inteligence 4 = 50-97


Inteligence 5 = 65-100


Inteligence 6 = 80-100


Ti co to flákají:


Inteligence 1 = 00-90


Inteligence 2 = 10-93


Inteligence 3 = 20-94


Inteligence 4 = 40-95


Inteligence 5 = 50-97


Inteligence 6 = 60-98

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.